دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی

دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی در 58 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماریهای روانی

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در كار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب كاركنان 41

كاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

فهرست

عنوان صفحه

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

 

 

تعریف:

بهداشت روانی ،روان پزشكی پیشگیر ،بهداشت روانی اجتماعی ،و یا روانپزشكی اجتماعی به كلیه ی رو شها و تدابیری اطلاق می شود كه برای جلو گیری از ابتلا و درمان بیماریها ی روانی و توان بخشی بیماران روانی موجود به كار می رود . دو واژه اخیر بعد از سومین انقلاب در روانپزشكی از سال 1963 كه باعث ایجاد مراكز جامع روانپزشكی در مناطق جغرافیایی و یا جمعیتی معین گردیده به كار رود .

مشكل تعریف :

مشكل تعریف بهداشت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد كه هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظر های زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ،سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشكان و افرادی كه با دید پزشكی به مسئله نگاه می كنند بهنجاری شده است . پزشكان و افرادی كه با دید پزشكی به مسئله نگاه می كنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می كنند و به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را درد و قطب مخالف یكدیگر قرار می دهند و برای اینكه فردی سالم بیمار شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود . این امر در بعضی از بیماریها از جمله بیماریها ی عفونی ممكن است صادق باشد ولی در بیماریها ی روانی صادق نیست . عدم وجود علایم بیماری روانی و یا ازبین رفتن علایم بیماری در اثر درمان ،به این معنی نیست كه فرد از سلامت روانی كامل بر خوردار و به اصطلاح سالم است . بیماران مبتلا به صرع،جنون ادواری و انواع افسردگی ها و نظایر آن از این قبیلند البته این موضوع منحصر به بیماریهای روانی نیست ودر اكثر بیماریهای جسمانی نیز صدق می كند بیماران مبتلا به فشار خون ویا بیماری قند و غیره اگر به علت استفاده از دارو فشار خون عادی ویا قند خون در حد طبیعی دارند دلیلی بر سلامتی انها نیست چون قطع درمان باعث پیدایش و بر گشت علایم بیماری خواهد شد . پزشكان و روان پزشكان بهداشتی كه در سازمانهای بهداشتی با طب پیشگیری و برنامه های اجرایی سرو كار دارند ماند اپیدمیوژیست ها برای تعریف بهنجاری از نرمال میانگین یا زنگو له ی معروف منحنی توزیع استفاده می كنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه می كنند .

این روش جنبه ی بالینی و درمانی نداشته و جنبه آماری دارد . به علاوه تعیین خصوصیات افراد میانگین كه از طریق آماری به دست می آید ، خود مسئله ی قابل بحثی است . روانپزشكان فردی را از نظر روانی سالم می دانند كه تعادلی بین رفتار ها و كنترل او در مواجه با مشكلات اجتماعی وجود داشته باشد . از این دید گاه انسان و رفتار های او در مجموع یك سیستم در نظر گرفته می شود كه بر اساس كیفیات تأثیر و تأثر متفابل عمل می كنند . با این دید سیستمیك ملاحظه می شود كه چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته و بالعكس از آن اثر می پذیرد . به عبارت دیگر در بهداشت وتعادل روانی ،انسان به تنهایی مطرح نیست بلكه آنچه مورد بحث قرار میگیرد پدیده هایی است كه در اطراف او وجود دارند و بر جمع سیستم ونظام او تأثیر می گذارند و از آن متأثر می شوند . پس از دید روانپزشكان سلامتی عبارتست از تعادل در فعالیت های زیستنی ،روانی و اجتماعی افراد كه انسان از این تعادل سیستمیك و ساختار های سالم خود برای سر كوب كردن و تحت كنترل در آوردن بیماری استفاده می كند . روانكاوان و طرفداران فرضیه های روانكاوی (روان تحلیلی ) از شخصیت ایده آل صحبت می كنند و من را میانجی بینئ خواسته های نهاد و كنترل و مؤاخذه فوق من می دانند و بهنجاری را میانجیگری صحیح و منطقی بین دو قدرت نهاد و ابر من می دانند . روانكاران به مراحل مختلف رشد روانی و عملكرد صحیح و خالی از تعارض ایگو ،استفاده از مكانیسم دفاعی سازنده در ضربه ها و فشارهای شدید را دلیل بر سلامت و تعادل روان می دانند . كار های اریكسون و هارتمن نیز به منظور تأیئد این نظریه است . كارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فكر و روان را این طور تعریف می كنند :سلامت فكر عبارتند از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تعببر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی ،عادلانه رضاسب . لونیسون و همكارانش در سال 1962 سلامتی روان را این طور تعریف كر ده اند : سلامتی روان عبارتند از اینكه فرد چه احساسی نسبت به خود ،دنیای اطراف ،محل زندگی ،اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی كه در مقابل دیگران دارد ، چگونگی سازش وی با درآمد خمود و شناخت موقعیت مكانی و زمانی خویشتن. كارل مننجر می گوید : سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوری كه باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور كامل شود . طبق تعریف واتسون مؤسس مكتب رفتار گرایی “رفتار عادی نمودار شخصیت انسان سالم است كه موجب سازگاری او با محیط و با لنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می شود .

تعریف گنیز برگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از :تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی عشق ،كار ،تفریح این شخص و همكارانش برای تو ضیح بیشتر می گویند : استعداد یافتن و ادامه ی كار ، داشتن خانواده ، ایجاد محیط خانوادگی خرسند فرار از مسائلی كه با قانون در گیری دارد ،لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصت ها ملاك تعادل و سلامت روان است .با توجه به تعریف بهنجاری ،از دیدگاههای مختلف و پیچیدگی علوم رفتاری در پزشكی و عدم تعیین مرز و حد رفتار عادی ، ارتباط جسم و روان ، رابطه علوم رفتاری با فیزیولوژی و پزشكی از یك طرف و روانشناسی ، فلسفه ،علوم انسانی و جامعه شناسی از طرف دیگر ، كمبود تحقیقات و مطالعات در بیماری های روانی و نحوه اجرای انواع پیشگیری هاكه پایه و اساس بهداشت را در پزشكی تشكیل می دهند همگی تقطه ضعفی است كه تعریف ، هدف و برنامه های بهداشت روانی را دچار اشكال می كند .

مشكلات تعریف بهداشت روانی به قدری آشكار است كه احتیاج به ارائه مدارك و دلیل ندارد و تعاریف فوق نشان دهنده ی وسعت مسئله و خط مشیی است برای آنان كه علاقه مند به بهداشت در بیماریهای روانی هستند .همان طور كه گذشت اكثریت روانپزشكان توانایی سازش با محیط ، انعطاف پذیری قضاوت عادلانه و منطقی در مواجه با محرومیتها و فشارهای روانی را ملاك سلامت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر كردن آنها به زندگی خانوادگی ، اجتماعی و به اصطلاح سازش با محیط است . تعاریف فوق برای روانپزشك بهداشتی

كه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی مجری طرح و برنامه ریزی بهداشت روانی كشور است و با مسائلی مانند سیاست روز ، امكانات بودجه ، مسائل ارتباط جمعی،كمبود پرسنل و نیروی انسانی متخصص و فعال ، مسائل اداری ، مالی ، قضایی،آمار و اقلام ،جمعیت ، تعداد مبتلایان جهت پیاده كردن و گسترش برنامه های بهداشت روانی و خلاصه مسائل همه گیر شناسی سرو كار دارد مفید و مفهوم نیست و با نوع كار او نیز توافقی ندارد . از تعاریف فوق چنین استنباط می شود كه بهداشت روانی ، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی كه تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه و دانشگاه ، محیط كار و نظایر آن را در بر می گیرد و در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است ” احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است ” و تا هنگامیكه حیثیت و شخصیت فرد بر قرار نشود سلامت فكر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت . روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند كه به افراد كمك می كند كه با ایجاد روشهای صحیح روانی و عاطفی بتواند با محیط خود سازگاری كند و برای حل مشكلات از راههای مطلوب استفاده نماید . مجدداً به این واعیت تأكید می شود كه در بهداشت روانی تنها نداشتن علائم بیماری كافی نیست . بهداشت مناسب باید افراد را قادر سازد تا تواناییهای جسمی و روحی خود را به حد اكثر رسانده از استرسهای ناشی از عوامل بین افراد جلوگیری كرده ، زندگی اجتماعی ، اقتصادی بارور و هماهنگ با محیط داشته باشد .

 


-[1] Erik Erikson

-[2] ‌Heins Hartman

-[3] Levinson

Kohrl menninger-

-[5] watson

-Ginisbury

دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی