دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان در 21 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان

 

 

فصل دوم

 

پیشینه های پژوهش

– مفاهیم بهداشت روانی

– انواع پیشگیری در بهداشت روانی

– سرطان – عوامل روان شناختی مؤثر در بروز سرطان

– رون بیماری

– پیش آگاهی

– سندرم های روانپزشكی در بیماران سرطانی

– درمان

– زندگی پس از سرطان

 

پیشینه پژوهش

– مفاهیم بهداشت روانی:

سازمان جهانی بهداشت روانی را چنین تعریف می كند «بهداشت روانی در درون مفهوم كلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی كامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی، جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.»

در این تعریف همانطور كه ملاحظه شد سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد طبق آن شخصی كه بتواند با محیط خود (خانواده، همكاران، همسایگان و به طور كلی اجتماع) خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد‌بود. این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهدرفت و تعارض های خود را با دنیای بیرون و درون حل خواهدكرد و در مقابل ناكامیهای اجتناب‌ناپذیر زندگی مقاومت خواهد داشت.

اگر كسی توان انجام دادن این كارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه ی نامناسب و دور از انتظار برخورد كند از نظر روانی بیمار خواهدبود. زیرا با این خطر روبرو خواهدبود كه تعارضهای حل نشده‌ی خود را به صورت نوروز (اختلالات خفیف رفتاری) نشان‌دهد و به شخص نوروتیك تبدیل شود. بنابراین بهداشت روانی مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین دلیل امروزه جوامع مختلف بسیج شده اند تا سایتهای مربوط به بهداشت روانی و پیش بینی بیماریهای روانی را سازمان دهند. این سایتها كه می توانند ارزشهای انسانی و اقتصادی بالایی داشته باشند ایجاب می كنند كه بیش از هر چیز نیازهای بهداشت روانی شناخته شود. منظور از نیازهای بهداشت روانی است كه عوامل تضمین كننده آن، مخصوصاً در مورد كودكان را بشناسیم، به علتهای اختلال آن پی ببریم و با چگونگی درمان بیماریهای روانی آشنا شویم.

در سال 1948، كمیسیون مقدماتی سومین كنگره جهانی بهداشت‌روانی، برای بهداشت‌روانی، یك تعریف دو قسمتی ارائه می دهد: 1- بهداشت روانی حالتی است كه از نظر جسمی و روانی و عاطفی در حدی كه با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممكن می‌‌‌سازد.

2- جامعه خوب جامعه ای است كه برای اعضای خود چنین رشدی فراهم می آورد و در عین حال رشد خود را تضمین می كند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می دهد (كلویته ، 1968).

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را بر اساس جنبه های زیستی و اجتماعی تعریف می كند. به نظر این سازمان، بهداشت روانی برای فرد استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران و استعداد شركت در تغییرات محیط اجتماعی و مادی یا استعداد كمك به تغییرات به شیوه سازنده قایل است همچنین بهداشت روانی ایجاب می كند كه بین تمایلات غریزی فرد هماهنگی وجود داشته باشد، این هماهنگی به یكپارچگی وجود فرد كمك می كند نه این كه برخی تمایلات غریزی به مخالفت تمایلات دیگر برخیزندو آنها را سركوب كنند.

در سالهای اخیر، انجمن كانادایی بهداشت روانی، را در سه قسمت تعریف كرده است: قسمت اول: نگرشهای مربوط به خود، قسمت دوم: نگرشهای مربوط به دیگران (با دیگران راحت بودن) و قسمت سوم: نگرشهای مربوط به زندگی (رویارویی با الزامهای زندگی.)

به عقیده این انجمن نشانه هایی پیدا می شوند كه ما را از دشواریهای روانی، به ویژه در خود فرو رفتن، پرخاشگری، خودداری، بی خوابی، اضطراب، خیالبافی، هیپوكندری، نوسانهای خلقی مطلع می سازند. به علاوه برای داشتن بهداشت روانی خوب، شرایطی وجود دارد: روبرو شدن با واقعیت، سازگارشدن با تغییرات، گنجایش داشتن برای اضطرابها، كم توقع بودن، احترام قایل شدن به دیگران كمك رسانی به مردم.

پیشگیری در بهداشت روانی:

به طور كلی در بهداشت روانی هدف، كاهش بیماریها، و عوارض ناشی از آن است. برای دستیابی به این هدف سه مسأله باید دنبال شود: جلوگیری از پیدایش بیماری (پیشگیری اولیه)، درمان بیماری قبل از آنكه عوارض ماندنی از خود به جای بگذارد (پیشگیری ثانویه) و كاهش ناتوانیهای حاصل از بیماری یا بازتوانی بیماران (ثالثیه)

1- پیشگیری اولیه: در دهه 1960- 1950جهان امیدوار بود كه از بیماریهای اساسی روانی پیشگیری كند اعتقاد بر این بود كه اگر كودكان بدرستی پرورش یابند و اصول رشد روانی-‌‌ اجتماعی در مورد آنها به اجرا در آید و یك من توانا و قوی در آنها ایجاد گردد از پیدایش هر بیماری روانی در‌ آنها جلوگیری می شود. به همین دلیل برنامه ای بهداشت روانی در جهت آموزش هر فرد یا گروهی كه به نحوی بر رشد كودك تأثیر دارد اعم از متخصصین زنان و زایمان و اطفال و مسئولین تعلیم و تربیت (مدرسه و خانواده) مشكل گرفت و بعداً تأكید بر آن شد كه كودكان در معرض خطر كه پدر و مادر آنها با شرایط خاص آموزشی و محیطی توانائی ایجاد رشد كافی در آنها را ندارند. بیشتر مورد توجه و برنامه ریزی بهداشت روانی قرار گیرند. به همین دلیل، مراكزی جهت فرزند خواندگی، مددكاری، فعالیتهای خیریه به آموزگاران ویژه، به راه افتاد. در دهه‌های بعد حركتهای فوق در جهت پیشگیری از بیماریهای روانی با شكست مواجه شد. چرا كه نظریه‌های سبب شناسی بیماریهای روانی كه بیشتر به عنوان روانی _ اجتماعی توجه می كرد درست نبود.

پس از آن هر قدر معنای ژنتیك و بیولوژیك بیماریهای روانی بیشتر كشف می شد علت عدم موفقیت روشهای پیشگیری از بیماریها بیشتر قابل درك بود، آن گاه روشهای جدیدی در جلوگیری از بیماریها مطرح می شود. مشاوره ژنتیك[1] برای آن دسته از بیماریهایی كه طرح فامیل (خانوادگی) در آن مطرح بود مورد توجه قرار گرفت. از طرفی دخالت عوامل فشارزای روانی[2] در شعله ور كردن اختلافات روانی باعث شد تا آموزشهای لازم جهت كمك به افراد برای كاهش اثرات این عوامل فشار‌‌زا در زندگی برای پیشگیری اولیه از بیماریها مطرح گردد هم چنین بسیاری از بیماریهای طبی از جمله بیماریهای عفونی و قلبی – عروقی و كمبود ویتامین كه پیامدهای عصبی – روانی دارند قابل پیشگیری است و نیز الكلسیم و مصرف موادی از قبیل كوكائین و مواد مخدر دردوران حاملگی كه عوارض روانی برای كودك دارند نیز قابل جلوگیری است اینها و مسائلی از این قبیل حیطه پیشگیری اولیه در بهداشت روانی را تشكیل می دهد.

 


Genetic counseling -[1]

Stressors -[2]

دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان